PRIMARIA COMUNEI PROBOTA

Judetul Iasi

Hotararile Autoritatii Deliberative

PROIECTE DE HOTARARI
REGISTRUL DE EVIDENTA A PROIECTELOR DE HOTARARI
REGISTRUL DE EVIDENTA A HITARARILOR CL PROBOTA/2021

HOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVE ANUL 2021 - ARHIVA

HOTARARILE AUTORITATII DELIBERATIVE ANUL 2022 - ARHIVA

<<< Inapoi


» HCL nr.1 din 17.01.2023 - Aprobare retea scoalara -
» HCL nr.2 din 17.01.2023 - Schimbare categorie de folosinta -
» HCL nr.3 din 17.01.2023 - Act aditional ARSACIS -
» HCL nr.4 din 17.01.2023 - Incetare contract concesiune nr.2343- Asociatia COLINA -
» HCL nr.5 din 26.01.2023-Aprobare consum mediu de carburanti -
» HCL nr.6 din 26.01.2023-Aprobare acordare ajutor de urgenta -
» HCL nr.7 din 26.01.2023-Aprobare inventariere materie impozabila -
» HCL nr.8 din 26.01.2023-Aprobare Plan anual de actiuni si lucrari de interes local -
» HCL nr.9 din 26.01.2023-Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.10 din 26.01.2023-Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.11 din 26.01.2023-Aprobare inchiriere teren -
» HCL nr.12 din 26.01.2023-Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.13 din 26.01.2023-Aprobare modificare indicatori cadastraili poz,26 HCL 64 din 2020 -
» HCL nr.14 din 26.01.2023- Aprobare coeficienti ierarhizare -
» HCL nr.15 din 26.01.2023-Aprobare ajustare pret APAVITAL -
» HCL nr.16 din 26.01.2023-Aprobare completare art.8 Contract furnizareprestare serviciu apa si canalizare -
» HCL nr.17 din 02.02.2023-Desemnare presedinte de sedinta -
» HCL nr.18 din 02.02.2023-Aprobare Buget, Lista de investitii,Strategie anuala -
» HCL nr.19 din 23.02.2023-Aprobare mentinere comuna Probota la parteneriatul DLRC LEADER al GAL Valea Prutului -
» HCL nr.20 din 23.02.2023-Actualizare lista bunuri inventar domeniul privat -
» HCL nr.21 din 23.02.2023-Aprobare Studiu oportunitate procedura atribuire pasuni -
» HCL nr.22 din 23.02.2023- Aprobare prelungire scrisoare garantie nr.100 din 28.05.2019 -
» HCL nr.23 din 23.02.2023-Modificare statut A.S.A.C. -
» HCL nr.24 din 28.02.2023-Aprobare numar autoturisme activitate UAT Probota -
» HCL nr.25 din 23.03.2023-Rectificare buget si modificare lista investitii -
» HCL nr.26 din 30.03.2023-Aprobare inchiriere prin licitatie publica teren intravilan -
» HCL nr.27 din 30.03.2023-Aprobare vanzare teren intravilan -
» HCL nr.28 din 30.03.2023-Aprobare vanzare teren intravilan -
» HCL nr.29 din 30.03.2023-Grafic de sedinte trim -
» HCL nr.30 din 24.04.2023-Extindere si eficienta iluminat public -
» HCL nr.31 din 27.04.2023- Aprobare tarif zilieri -
» HCL nr.32 din 27.04.2023- Aprobare modificare contract ARSACIS -
» HCL nr.33 din 27.04.2023- Aprobare vanzare teren prin licitatie -
» HCL nr.34 din 27.04.2023-Aprobare concesionare terenuri extravilane -
» HCL nr.35 din 27.04.2023- Aprobare scoatere din evidenta fiscala amenzi -
» HCL nr.36 din 27.04.2023- Aprobare inchiriere teren -
» HCL nr.37 din 27.04.2023- Aprobare participare program casare autovehicule uzate -
» HCL nr.38 din 11.05.2023- Desemnare presedinte de sedinta -
» HCL nr.39 din 11.05.2023- Aprobare modificare si completare inventar domeniul privat -
» HCL nr.40 din 15.05.2023- Desemnare temporara presedinte de sedinta -
» HCL nr.41 din 15.05.2023- Aprobare documentatie atribuire inchiriere pasuni -
» HCL nr.42 din 25.05.2023- Aprobare Strategie dezvoltare servicii publice -
» HCL nr.43 din 25.05.2023- Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.44 din 25.05.2023- Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.45 din 25.05.2023- Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.46 din 25.05.2023- Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.47 din 25.05.2023- Aprobare inchiriere teren -
» HCL nr.48 din 25.05.2023- Aprobare inchiriere teren -
» HCL nr.49 din 25.05.2023- Aprobare inchiriere teren -
» HCL nr.50 din 25.05.2023 - Aprobare inchiriere teren -
» HCL nr.51 din 25.05.2023 - Aprobare inchiriere teren -
» HCL nr.52 din 25.05.2023- Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.53 din 25.05.2023- Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.54 din 25.05.2023- Aprobare participare GAL -
» HCL nr.55 din 25.05.2023- Aprobare modificare HCL 14-26.01.2023 -
» HCL nr.56 din 25.05.2023- Aprobare Proiect tehnic, deviz general Modernizare drumuri -
» HCL nr.62 din 29.06.2023- Aprobare indreptare erori materiale documentatie atribuire concesionare -
» HCL nr.59 din 29.06.2023- Aprobare act aditional si actualizare statut ARSACIS -
» HCL nr.60 din 29.06.2023- Aprobare actualizare componenta Comisie Consultativa -
» HCL nr.61 din 29.06.2023- Aprobare documentatie atribuire contract de lucrari modernizare drumuri -
» HCL nr.57 din 09.06.2023- Inlocuire presedinte de sedinta -
» HCL nr.58 din 09.06.2023- Aprobare rectificare buget -
» HCL nr.65 din 27.07.2023- Aprobare Inchiriere teren -
» HCL nr.66 din 27.07.2023- Aprobare inchiriere teren -
» HCL nr.67 din 27.07.2023- Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.68 din 27.07.2023- Insusire rapoarte evaluare teren -
» HCL nr.69 din 18.08.2023- Desemnare presedinte de sedinta Orzan V. -
» HCL nr.70 din 18.08.2023- Aprobare neasumare responsabilitate Program pentru scoli 2023-2024 -
» HCL nr.71 din 24.08.2023- Aprobare modificare si completare HCL 30 din 2023- iluminat -
» HCL nr.72 din 24.08.2023- Aprobare rectificare buget -
» HCL nr.73 din 31.08.2023- Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.74 din 31.08.2023- Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.75 din 31.08.2023- Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.78 din 31.08.2023- Aprobare regulament activitati comerciale -
» HCL nr.79 din 31.08.2023- Aprobare modificare HCL nr.72 din 24.08.2023 -
» HCL nr.80 din 31.08.2023- Aprobare rectificare buget -
» HCL nr.76 din 31.08.2023- Aprobare inchiriere teren -
» HCL nr.77 din 31.08.2023- Aprobare actualizare lista inventar domeniul privat -
» HCL nr.81 din 13.09.2023- Aprobare completare si actualizare Plan anual de achizitii publice -
» HCL nr.82 din 28.09.2023- Aprobare propunere schimbare destinatie cladire scoala Balteni -
» HCL nr.83 din 28.09.2023- Aprobare modificare indicatori cadastrali -
» HCL nr.84 din 28.09.2023- Aprobare modificare si completare Contract delegare gestiune servicii apa -
» HCL nr.85 din 28.09.2023- Aprobare inchiriere teren -
» HCL nr.86 din 28.09.2023- Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.87 din 28.09.2023- Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.88 din 28.09.2023- Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.89 din 28.09.2023- Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.90 din 28.09.2023- Aprobare contract finantare Biserica SF NICOLAE Ciulinesti -
» HCL nr.91 din 28.09.2023- Aprobare rectificare buget -
» HCL nr.92 din 26.10.2023- Aprobare lucrari ANIF -
» HCL nr.93 din 26.10.2023- Aprobare scoatere amenzi din evidenta fiscala -
» HCL nr.94 din 08.11.2023-Rectificare buget -
» HCL nr.95 din 08.11.2023-Incetare mandat consilier local Nica Elena -
» HCL nr.96 din 29.11.2023-Aprobare inchiriere teren -
» HCL nr.97 din 29.11.2023-Aprobare inchiriere teren -
» HCL nr.98 din 29.11.2023-Aprobare inchiriere teren -
» HCL nr.99 din 29.11.2023-Aprobare inchiriere teren -
» HCL nr.100 din 29.11.2023-Aprobare plan anual de achizitii si strategie -
» HCL nr.101 din 29.11.2023-Prelungire termen incheiere CVC -
» HCL nr.102 din 12.12.2023-Desemnare presedinte de sedinta -
» HCL nr.103 din 12.12.2023-Rectificare buget -
» HCL nr.104 din 20.12.2023-Rectificare buget -
» HCL nr.105 din 20.12.2023-Rectificare buget -
» HCL nr.106 din 28.12.2023-Taxe si impozite 2024 -
» HCL nr.107 din 28.12.2023-Modificare organigrama si stat de functii -
» HCL nr.108 din 28.12.2023-Stabilire grafic de sedinte -
» HCL nr.1 din 25.01.2024-Desemnar epresedinte de sedinta -
» HCL nr.2 din 25.01.2024- Inventariere materie impozabila -
» HCL nr.3 din 25.01.2024- Consum mediu carburanti 2024 -
» HCL nr.4 din 25.01.2024- Ajutor de urgenta 2024 -
» HCL nr.5 din 25.01.2024- Modificare HCL nr.35 din 2017 -
» HCL nr.6 din 25.01.2024-Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.7 din 25.01.2024-Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.8 din 25.01.2024-Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.9 din 25.01.2024-Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.10 din 25.01.2024-Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.11 din 25.01.2024-Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.12 din 25.01.2024-Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.13 din 25.01.2024-Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.14 din 25.01.2024-Aprobare vanzare teren -
» HCL nr.15 din 25.01.2024-Aprobare finantare biserica Blateni -
» HCL nr.16 din 25.01.2024-Aprobare coeficienti minimi ierarhizare -
» HCL nr.17 din 25.01.2024-Aprobare retea scoalara -
» HCL nr.18 din 25.01.2024-Aprobare plan anual de actiuni si lucrari -