PRIMARIA COMUNEI PROBOTA

Judetul Iasi

Hotararile Autoritatii Deliberative

PROIECTE DE HOTARARI
REGISTRUL DE EVIDENTA A PROIECTELOR DE HOTARARI
REGISTRUL DE EVIDENTA A HITARARILOR CL PROBOTA/2021
<<< Inapoi


» HCL nr.1 din 28.01.2021-aprobare retea scolara 2021-2022 -
» HCL nr.2 din 28.01.2021-acordare ajutor de urgenta -
» HCL nr.3 din 28.01.2021-aprobare plan anual de actiuni si lucrari de interes local -
» HCL nr.4 din 28.01.2021-aprobare consum mediu de carburanti -
» HCL nr.5 din 28.01.2021-aprobare coeficienti minimi de ierarhizare -
» HCL nr.6 din 28.01.2021-prelungire termen de plata a facilitatilor fiscale -
» HCL nr.7 din 28.01.2021-insusire Contract servicii nr.24 din 06.01.2021 Arboserv -
» HCL nr.8 din 11.02.2021-desemnare presedinte de sedinta -
» HCL nr.9 din 11.02.2021-aprobare flux calatori -
» HCL nr.10 din 11.02.2021-aprobare prelungire scrisoare garantie proiect Camin Cultural -
» HCL nr.11 din 25.02.2021-privind actualizarea inventarului domeniului privat al UAT -
» HCL nr.12 din 25.02.2021-privind inscriere indicatorilor cadastrali pentru pozitii [...] -
» HCL nr.13 din 25.02.2021-privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii [...] -
» HCL nr.14 din 25.02.2021-privind aprobarea achizitionarii serviciilor de realizare a Strategiei de Dezvoltare [...] -
» HCL nr.15 din 25.02.2021-privind aprobarea listei de investitii pentru 2021 -
» HCL nr.16 din 25.02.2021-privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor terenuri pe care sunt notate carti funciare [...] -
» HCL nr.17 din 25.02.2021-privind aprobarea constituirii unei Asociatii de Dezvoltare [...] -
» HCL nr.18 din 15.03.2021-Modificare HCL nr.114 din 2020 -
» HCL nr.19 din 15.03.2021-aprobare studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.20 din 15.03.2021-aprobare studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.21 din 15.03.2021-aprobare studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.22 din 15.03.2021-aprobare studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.23 din 15.03.2021-aprobare studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.24 din 22.03.2021-predare catre MDLPA prin CNI amplasamente -
» HCL nr.25 din 22.03.2021-aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv investitii -Modernizare drumuri. -
» HCL nr.26 din 22.03.2021-desemnare membri CL Probota-comisie evaluare Secretar General -
» HCL nr.27 din 31.03.2021-Aprobare studiu oportunitate vanzare teren -
» HCL nr.28 din 31.03.2021-Aprobare Organigrama si Stat de Functii -
» HCL nr.29 din 19.04.2021-Desemnare persoana semnare contracte vanzare-cumparare la notar -
» HCL nr.30 din 19.04.2021-aprobare studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.31 din 19.04.2021-aprobare studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.32 din 19.04.2021-stabilire indicatori cadastrali pozitia 135 inventar DP -
» HCL nr.33 din 19.04.2021-stabilire grafic de sedinte CL Probota -
» HCL nr.34 din 23.04.2021-Aprobare buget local de venituri si cheltuieli 2021 -
» HCL nr.35 din 23.04.2021-Reviziure Act Constitutiv și Statut ARSACIS -
» HCL nr.36 din 29.04.2021-Scoatere amenzi din evidentele fiscale -
» HCL nr.37 din 29.04.2021-Inventariere masa impozabila 2021 -
» HCL nr.38 din 17.05.2021-Desemnare presedinte de sedinta CL -
» HCL nr.39 din 17.05.2021-Aprobare plan anual de achizitii 2021 -
» HCL nr.40 din 27.05.2021-Aprobare studiu oportunitate vanzare teren -
» HCL nr.41 din 27.05.2021-Aprobare studiu oportunitate vanzare teren -
» HCL nr.42 din 27.05.2021-Aprobare studiu oportunitate vanzare teren -
» HCL nr.43 din 27.05.2021-Aprobare studiu oportunitate vanzare teren -
» HCL nr.44 din 27.05.2021-Aprobare studiu oportunitate vanzare teren -
» HCL nr.45 din 04.06.2021-Rectificare buget -
» HCL nr.46 din 14.06.2021-Aprobare scoatere din functiune si casare active fixe domeniul privat -
» HCL nr.47 din 14.06.2021-Aprobare transmitere in folosinta gratuita imobil-camera nr.8- ADI PPT -
» HCL nr.48 din 14.06.2021-Aprobare rectificare buget local -
» HCL nr.49 din 18.06.2021-Aprobare actualizare inventar domeniul privat -
» HCL nr.50 din 24.06.2021-Aprobare neasumare rasponsabilitate Program pentru scoli -
» HCL nr.51 din 24.06.2021-Aprobare modificare HCL 12 si 32 din 2021 -
» HCL nr.52 din 24.06.2021-Aprobare achizitionare servicii juridice -
» HCL nr.53 din 24.06.2021-Aprobare proiect Achizitie de tablete scolare -
» HCL nr.54 din 24.06.2021-Aprobare Grafic de sedinte Trim III 2021 -
» HCL nr.56 din 02.07.2021-Aprobare constituire PPT si aprobare Statut -
» HCL nr.55 din 02.07.2021-Aprobare consolidare Contract de delegare servicii publice ARSACIS -
» HCL nr.57 din 24.06.2021-Aprobare Regulament proceduri HCL -
» HCL nr.58 din 12.07.2021-Modificare HCL nr.56 din 2021 -
» HCL nr.59 din 21.07.2021-Aprobare SDL comuna Probota, jud.Iași 2021-2027 -
» HCL nr.60 din 21.07.2021-Aprobare implementare proiect -Achizitie utilaj pentru dotarea serviciului de gospodarire comunala -