PRIMARIA COMUNEI PROBOTA

Judetul Iasi

Hotararile autoritatii deliberative anul 2021 - ARHIVA» HCL nr.1 din 28.01.2021-aprobare retea scolara 2021-2022 -
» HCL nr.2 din 28.01.2021-acordare ajutor de urgenta -
» HCL nr.3 din 28.01.2021-aprobare plan anual de actiuni si lucrari de interes local -
» HCL nr.4 din 28.01.2021-aprobare consum mediu de carburanti -
» HCL nr.5 din 28.01.2021-aprobare coeficienti minimi de ierarhizare -
» HCL nr.6 din 28.01.2021-prelungire termen de plata a facilitatilor fiscale -
» HCL nr.7 din 28.01.2021-insusire Contract servicii nr.24 din 06.01.2021 Arboserv -
» HCL nr.8 din 11.02.2021-desemnare presedinte de sedinta -
» HCL nr.9 din 11.02.2021-aprobare flux calatori -
» HCL nr.10 din 11.02.2021-aprobare prelungire scrisoare garantie proiect Camin Cultural -
» HCL nr.11 din 25.02.2021-privind actualizarea inventarului domeniului privat al UAT -
» HCL nr.12 din 25.02.2021-privind inscriere indicatorilor cadastrali pentru pozitii [...] -
» HCL nr.13 din 25.02.2021-privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii [...] -
» HCL nr.14 din 25.02.2021-privind aprobarea achizitionarii serviciilor de realizare a Strategiei de Dezvoltare [...] -
» HCL nr.15 din 25.02.2021-privind aprobarea listei de investitii pentru 2021 -
» HCL nr.16 din 25.02.2021-privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor terenuri pe care sunt notate carti funciare [...] -
» HCL nr.17 din 25.02.2021-privind aprobarea constituirii unei Asociatii de Dezvoltare [...] -
» HCL nr.18 din 15.03.2021-Modificare HCL nr.114 din 2020 -
» HCL nr.19 din 15.03.2021-aprobare studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.20 din 15.03.2021-aprobare studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.21 din 15.03.2021-aprobare studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.22 din 15.03.2021-aprobare studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.23 din 15.03.2021-aprobare studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.24 din 22.03.2021-predare catre MDLPA prin CNI amplasamente -
» HCL nr.25 din 22.03.2021-aprobare indicatori tehnico-economici obiectiv investitii -Modernizare drumuri. -
» HCL nr.26 din 22.03.2021-desemnare membri CL Probota-comisie evaluare Secretar General -
» HCL nr.27 din 31.03.2021-Aprobare studiu oportunitate vanzare teren -
» HCL nr.28 din 31.03.2021-Aprobare Organigrama si Stat de Functii -
» HCL nr.29 din 19.04.2021-Desemnare persoana semnare contracte vanzare-cumparare la notar -
» HCL nr.30 din 19.04.2021-aprobare studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.31 din 19.04.2021-aprobare studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.32 din 19.04.2021-stabilire indicatori cadastrali pozitia 135 inventar DP -
» HCL nr.33 din 19.04.2021-stabilire grafic de sedinte CL Probota -
» HCL nr.34 din 23.04.2021-Aprobare buget local de venituri si cheltuieli 2021 -
» HCL nr.35 din 23.04.2021-Reviziure Act Constitutiv și Statut ARSACIS -
» HCL nr.36 din 29.04.2021-Scoatere amenzi din evidentele fiscale -
» HCL nr.37 din 29.04.2021-Inventariere masa impozabila 2021 -
» HCL nr.38 din 17.05.2021-Desemnare presedinte de sedinta CL -
» HCL nr.39 din 17.05.2021-Aprobare plan anual de achizitii 2021 -
» HCL nr.40 din 27.05.2021-Aprobare studiu oportunitate vanzare teren -
» HCL nr.41 din 27.05.2021-Aprobare studiu oportunitate vanzare teren -
» HCL nr.42 din 27.05.2021-Aprobare studiu oportunitate vanzare teren -
» HCL nr.43 din 27.05.2021-Aprobare studiu oportunitate vanzare teren -
» HCL nr.44 din 27.05.2021-Aprobare studiu oportunitate vanzare teren -
» HCL nr.45 din 04.06.2021-Rectificare buget -
» HCL nr.46 din 14.06.2021-Aprobare scoatere din functiune si casare active fixe domeniul privat -
» HCL nr.47 din 14.06.2021-Aprobare transmitere in folosinta gratuita imobil-camera nr.8- ADI PPT -
» HCL nr.48 din 14.06.2021-Aprobare rectificare buget local -
» HCL nr.49 din 18.06.2021-Aprobare actualizare inventar domeniul privat -
» HCL nr.50 din 24.06.2021-Aprobare neasumare rasponsabilitate Program pentru scoli -
» HCL nr.51 din 24.06.2021-Aprobare modificare HCL 12 si 32 din 2021 -
» HCL nr.52 din 24.06.2021-Aprobare achizitionare servicii juridice -
» HCL nr.53 din 24.06.2021-Aprobare proiect Achizitie de tablete scolare -
» HCL nr.54 din 24.06.2021-Aprobare Grafic de sedinte Trim III 2021 -
» HCL nr.56 din 02.07.2021-Aprobare constituire PPT si aprobare Statut -
» HCL nr.55 din 02.07.2021-Aprobare consolidare Contract de delegare servicii publice ARSACIS -
» HCL nr.57 din 24.06.2021-Aprobare Regulament proceduri HCL -
» HCL nr.58 din 12.07.2021-Modificare HCL nr.56 din 2021 -
» HCL nr.59 din 21.07.2021-Aprobare SDL comuna Probota, jud.Iași 2021-2027 -
» HCL nr.60 din 21.07.2021-Aprobare implementare proiect -Achizitie utilaj pentru dotarea serviciului de gospodarire comunala -
» HCL nr.61 din 29.07.2021-Aprobare contractare lucrari refacere drum afectat -2018 -
» HCL nr.62 din 29.07.2021-Aprobare Regulament procedura inregistrare,radiere autovehicule -
» HCL nr.63 din 29.07.2021-Aprobare Studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.64 din 29.07.2021-Aprobare Studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.65 din 29.07.2021-Aprobare Studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.66 din 29.07.2021-Aprobare Studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.67 din 29.07.2021-Aprobare Studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.68 din 29.07.2021-Aprobare Studiu oportunitate vanzare teren intravilan -
» HCL nr.69 din 29.07.2021-Aprobare modificare Stat de functii -
» HCL nr.70 din 12.08.2021 - Desemnare presedinte de sedinta -
» HCL nr.71 din 12.08.2021 - Actualizare Lista obiective de investitii -
» HCL nr.72 din 12.08.2021 - Aprobare realizare obiectiv Construire teren de sport -
» HCL nr.73 din 12.08.2021 - Actualziare indicatori tehnico economici proiect dotare unitati invatamant -
» HCL nr.74 din 06.09.2021 - Rectificare buget -
» HCL nr.75 din 21.09.2021 - Aprobare indicatori tehnico economici dispensar medical -
» HCL nr.76 din 30.09.2021-Aprobare vanzare teren prin licitatie publica -
» HCL nr.77 din 30.09.2021-Aprobare închiriere teren prin licitatie publica -
» HCL nr.78 din 30.09.2021-Actualizare lista bunuri inventar domeniul privat -
» HCL nr.79 din 30.09.2021-Aprobare rectificare buget -
» HCL nr.80 din 30.09.2021-Aprobare regulament munci ocazionale-zilieri -
» HCL nr.81 din 30.09.2021-Aprobare grafic sedinte trim IV -
» HCL nr.82 din 28.10.2021-Aprobare modificare contract gestiune ARSACIS -
» HCL nr.83 din 28.10.2021-Aprobare studiu oportunitate vanzare teren -
» HCL nr.84 din 28.10.2021-Aprobare studiu oportunitate vanzare teren -
» HCL nr.85 din 28.10.2021-Aprobare depunere cerere finantare extindere retea apa-canal -
» HCL nr.86 din 28.10.2021-Aprobare depunere cerere finantare Modernizare DC8A -
» HCL nr.87 din 28.10.2021-Aprobare depunere cerere finantare Modernizare drumuri -
» HCL nr.88 din 28.10.2021-Aprobare rectificare buget -
» HCL nr.89 din 01.11.2021-Desemnare presedinte de sedinta CL -
» HCL nr.90 din 01.11.2021-Aprobare desemnare dna viceprimar reprezentant CL comisie evaluare post director scoala -
» HCL nr.91 din 05.11.2021-Aprobare depunere cerere finantare Modernizare infrastructura -
» HCL nr.92 din 05.11.2021-Aprobare depunere cerere finantare Modernizare infrastructura -
» HCL nr.93 din 16.11.2021-Aprobare aderare Comuna Probota la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara-Dezvoltare Sustenabila in Tara de Sus -
» HCL nr.94 din 25.11.2021-Aprobare plata redeventa de catre APAVITAL -
» HCL nr.95 din 25.11.2021-Aprobare buget burse de performanta elevi -
» HCL nr.96 din 25.11.2021-Aprobare scoatere sume din evidentele contabile -
» HCL nr.97 din 06.12.2021-Aprobare rectificare buget -
» HCL nr.98 din 06.12.2021-Aprobare reziliere contract de concesiune nr.2063 din 02.04.2018 -
» HCL nr.99 din 14.12.2021-Aprobare rectificare buget -
» HCL nr.100 din 16.12.2021-Aprobare taxe si impozite locale 2022 -
» HCL nr.101 din 16.12.2021-Aprobare rectificare indicatori cadastrali -
» HCL nr.102 din 22.12.2021 - Aprobare rectificare buget -
» HCL nr.103 din 22.12.2021 - Aprobare plan anual de achizitii si strategie de achizitii -