PRIMARIA COMUNEI PROBOTA

Judetul Iasi

Dispozitiile Autoritatii Executive

PROIECTE DE DISPOZITII
REGISTRUL DE EVIDENTA A PROIECTELOR DE DISPOZITII
REGISTRUL DE EVIDENTA A DISPOZITIILOR PRIMARULUI/2021

DISPOZITII ANUL 2021 - ARHIVA

DISPOZITII ANUL 2022 - ARHIVA

<<< Inapoi


» Registrul de evidenta a dispozitiilor 2022 -
» Disp nr.1 din 03.01.2023 -Alocare plaja de numere -
» Disp nr.2 din 05.01.2023 - Acoperire deficit de functionare -
» Disp nr.3 din 10.01.2023 - Incetare ASF -
» Disp nr.4 din 12.01.2023 - Stabilire salariu 2023 -
» Disp nr.5 din 12.01.2023 - Angajare asistent personal -
» Disp nr.6 din 12.01.2023 - Constituire Unitate Locala de Sprijin -
» Disp nr.7 din 12.01.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.8 din 19.01.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.9 din 20.01.2023 - Incetare plata indemnizatie persoana cu handicap -
» Disp nr.10 din 25.01.2023 - Plta indemnizatie persoana cu handicap -
» Disp nr.11 din 25.01.2023 - Stabilire drept ajutor incalzire -
» Disp nr.12 din 26.01.2023 - Delegare semnare contract notariat -
» Disp nr.13 din 27.01.2023 - Acordare gradatie vechime -
» Disp nr.14 din 31.01.2023 - Modificare VMG -
» Disp nr.15 din 31.01.2023 - Incetare plata ASF -
» Disp nr.16 din 31.01.2023 - Acordare ASF -
» Disp nr.17 din 31.01.2023 - Acordare ASF -
» Disp nr.18 din 31.01.2023 - Acordare ASF -
» Disp nr.19 din 31.01.2023 - Stabilire nivel salarii -
» Disp nr.20 din 01.02.2023 - Acordare ASF -
» Disp nr.21 din 01.02.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.22 din 01.02.2023 - Angajare asistent personal -
» Disp nr.23 din 02.02.2023 - Delegare persoana semnare acte notar -
» Disp nr.24 din 07.02.2023 - Acordare VMG -
» Disp nr.25 din 07.02.2023 - Acordare VMG -
» Disp nr.26 din 07.02.2023 - Acordare VMG -
» Disp nr.27 din 07.02.2023 - Incetare plata supliment ajutor incalzire -
» Disp nr.28 din 07.02.2023 - Acordare stimulent educational -
» Disp nr.29 din 07.02.2023 - Acordare stimulent educational -
» Disp nr.30 din 10.02.2023 - Modificare anexe dispozitia nr.19 din 2023 -
» Disp nr.31 din 13.02.2023 - Desemnare membri comisie paritara -
» Disp nr.32 din14.02.2023 - Plata indemnizatie persoana cu handicap -
» Disp nr.33 din 17.02.2023 -Desemnare membri in comisia paritara -
» Disp nr.34 din 17.02.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.35 din 20.02.2023 - Delegare persoana semnare contracte vanzare notariat -
» Disp nr.36 din 20.02.2023 - Plat aindemnizatie persoana cu handicap -
» Disp nr.37 din 22.02.2023 - Incetare plata ASF -
» Disp nr.38 din 23.02.2023 - Modificare ASF -
» Disp nr.39 din 23.02.2023 - Incetare plata ASF -
» Disp nr.40 din 23.02.2023 - Incetare plata VMG -
» Disp nr.41 din 23.02.2023 - Acordare VMG -
» Disp nr.42 din 23.02.2023 - Acordare VMG -
» Disp nr.43 din 23.02.2023 - Acordare VMG -
» Disp nr.44 din 23.02.2023 - Acordare ajutor incalzire -
» Disp nr.45 din 23.02.2023 - Schimbare reprezentant legal ajutor incalzire -
» Disp nr.46 din 23.02.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.47 din 03.03.2023 - Numire consilier etica -
» Disp nr.48 din 03.03.2023 - Aprobare Cod conduita functionari -
» Disp nr.49 din 03.03.2023 - Stabilire Comisie SCIM -
» Disp nr.50 din 03.03.2023 - Aprobare Plan anual implementare masuri riscuri -
» Disp nr.51 din 03.03.2023 - Stabilire profiluri de risc -
» Disp nr.52 din 06.03.2023 - Aprobare norme ALOP -
» Disp nr.53 din 07.03.2023 - Angajare Nica Leontina Madalina -
» Disp nr.54 din 08.03.2023 - Modificare dispozitie nr.38 din 2023 -
» Disp nr.55 din 08.03.2023 - Modificare dispozitie nr.43 din 2023 -
» Disp nr.56 din 08.03.2023 - Modificare dispozitie nr.41 din 2023 -
» Disp nr.57 din 08.03.2023 - Modificare dispozitie nr.42 din 2023 -
» Disp nr.58 din 09.03.2023 - Reactualizare CLSU -
» Disp nr.59 din 10.03.2023 - Recuperare suma incasata necuvenit Sirbu P. -
» Disp nr.60 din 10.03.2023 - Recuperare suma incasata necuvenit Caldararu I. -
» Disp nr.61 din 10.03.2023 - Recuperare suma incasata necuvenit Postolachi C. -
» Disp nr.62 din 10.03.2023 - Recuperare suma incasata necuvenit Leonte C. -
» Disp nr.63 din 13.03.2023 - Acordare ASF -
» Disp nr.64 din 13.03.2023 - Modificare ASF -
» Disp nr.65 din 15.03.2023 - Modificare reprezentant ASF -
» Disp nr.66 din 15.03.2023 - Acordare VMG -
» Disp nr.67 din 15.03.2023 - Incetare VMG -
» Disp nr.68 din 15.03.2023 - Acordare Stimulent educational -
» Disp nr.69 din 15.03.2023 - Desfasurare inspectie fiscala -
» Disp nr.70 din 16.03.2023 - Aprobare Plan Integritate -
» Disp nr.71 din 21.03.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.72 din 22.03.2023 - Plata indemnizatie handicap -
» Disp nr.73 din 23.03.2023 - Aprobare Plan Integritate -
» Disp nr.74 din 24.03.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.75 din 27.03.2023 - Angajare Onofrei M. -
» Disp nr.76 din 27.03.2023 - Angajare Zorici S. -
» Disp nr.77 din 29.03.2023 - Acordare pachete POAD. -
» Disp nr.78 din 29.03.2023 - Plata indemnizatie Cornea E.. -
» Disp nr.79 din 29.03.2023 - Angajare Bobu C. -
» Disp nr.80 din 05.04.2023 - Incetare plata ASF -
» Disp nr.81 din 05.04.2023 - Incetare plata supliment ajutor incalzire. -
» Disp nr.82 din 05.04.2023 - Recuperare suma incasata necuvenit ASF. -
» Disp nr.83 din 05.04.2023 - Acordare ASF. -
» Disp nr.84 din 05.04.2023 - Incetare plata ASF. -
» Disp nr.85 din 18.04.2023 - Plata indemnizatie handicap Plumbu E.. -
» Disp nr.86 din 18.04.2023 - Delegare persoana semnare CVC notariat. -
» Disp nr.87 din 21.04.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.88 din 21.04.2023 - Recuperare sume incasate necuvenit Iacob P -
» Disp nr.89 din 21.04.2023 - Modificare VMG Buleanfra P. -
» Disp nr.90 din 21.04.2023 - Convocare CL Probota. -
» Disp nr.91 din 21.04.2023 - Modificare stimulent educational -
» Disp nr.92 din 25.04.2023 - Recuperare sume incasate necuvenit Mihai E. -
» Disp nr.93 din 25.04.2023 - Recuperare sume incasate necuvenit Mihai I. -
» Disp nr.94 din 25.04.2023 - Recuperare sume incasate necuvenit Todirascu E. -
» Disp nr.95 din 25.04.2023 - Recuperare sume incasate necuvenit Ghergu S. -
» Disp nr.96 din 25.04.2023 - Recuperare sume incasate necuvenit Virlan M. -
» Disp nr.97 din 25.04.2023 - Recuperare sume incasate necuvenit Mihai P. -
» Disp nr.98 din 25.04.2023 - Recuperare sume incasate necuvenit Zorici C. -
» Disp nr.99 din 25.04.2023 - Recuperare sume incasate necuvenit Patrasca C. -
» Disp nr.100 din 27.04.2023 - Recuperare sume incasate necuvenit Patrasca C. -
» Disp nr.101 din 27.04.2023 - Recuperare sume incasate necuvenit Gradinaru M. -
» Disp nr.102 din 27.04.2023 - Incetare ASF Zorici C. -
» Disp nr.103 din 02.05.2023 - Modificare VMG Leonte I. I -
» Disp nr.104 din 02.05.2023 - Modificare ASF Olariu C. -
» Disp nr.105 din 02.05.2023 - Incetare ASF Ionita S. -
» Disp nr.106 din 02.05.2023 - Modificare buget -
» Disp nr.107 din 02.05.2023 - Stabilire indemnizatii demnitari -
» Disp nr.108 din 03.05.2023 - Plata indemnizatie persoana cu handicap Trofin V. -
» Disp nr.109 din 08.05.2023 - Modificare fisa de post Brinzila M. -
» Disp nr.110 din 08.05.2023 - Modificare fisa de post Stacu M. -
» Disp nr.111 din 09.05.2023 - Modificare ASF -
» Disp nr.112 din 09.05.2023 - Incetare plata ASF -
» Disp nr.113 din 09.05.2023 - Stabilire reprezentant dosar incalzire Burdun -
» Disp nr.114 din 09.05.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.115 din 11.05.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.116 din 15.05.2023 - Delegare atributii achizitii publice Isoveanu C. -
» Disp nr.117 din 16.05.2023 - Regulament vouchere vacanta -
» Disp nr.118 din 17.05.2023 - Plata indemnizatie handicap Amorariti N. -
» Disp nr.119 din 17.05.2023 - Consituire comisie predare pajisti -
» Disp nr.120 din 17.05.2023 - Plata indemnizatie handicap Onofrei N -
» Disp nr.121 din 18.05.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.122 din 25.05.2023 - Modificare ASF Puscasu M -
» Disp nr.123 din 25.05.2023 - Modificare ASF Zamisnicu M -
» Disp nr.124 din 29.05.2023 - Incetare plata ASF Zamisnicu G. -
» Disp nr.125 din 29.05.2023 - Incetare plata ASF Mihai I. -
» Disp nr.126 din 29.05.2023 - Acordare VMG Ionita A. -
» Disp nr.127 din 29.05.2023 - Acordare VMG Nica V -
» Disp nr.128 din 29.05.2023 - Incetare stimulent educational Zamisnicu G. -
» Disp nr.129 din 29.05.2023 - Incetare plat aindmenizatie handicap Amorariti N. -
» Disp nr.130 din 30.05.2023 - Stabilire salariu Secretar general -
» Disp nr.131 din 31.05.2023 -Prelungire CIM Ungureanu A. -
» Disp nr.132 din 07.06.2023 -Plata indemnizatie handicap Avadanei B -
» Disp nr.133 din 07.06.2023 -Incetare ASF Ghergu S. -
» Disp nr.134 din 08.06.2023 -Instituire curatela Burdun A -
» Disp nr.135 din 08.06.2023 -Rectificare buget -
» Disp nr.136 din 08.06.2023 -Convocare CL Probota -
» Disp nr.137 din 12.06.2023 -Incetare ASF -
» Disp nr.138 din 13.06.2023 -Plata indemnizatie handicap Apetrachioaiei C. -
» Disp nr.139 din 13.06.2023 -Delegare semnare contract notariat -
» Disp nr.140 din 19.06.2023 - Modificare buget -
» Disp nr.141 din 19.06.2023 - Comisie acceptanta -
» Disp nr.142 din 19.06.2023 - Delegare semnare contract notariat -
» Disp nr.143 din 21.06.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.144 din 26.06.2023 - Rectificare buget -
» Disp nr.145 din 28.06.2023 - Prelungire CIM Solomon St. -
» Disp nr.146 din 03.07.2023 - Plata indmenizatie handicap Bejinaru V -
» Disp nr.147 din 03.07.2023 - Incetare ASF -
» Disp nr.148 din 06.07.2023 - Modificare VMG -
» Disp nr.149 din 10.07.2023 - Incetare plata indemnizatie -
» Disp nr.150 din 12.07.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.151 din 14.07.2023 - Delegare semnare CVC notariat -
» Disp nr.152 din 18.07.2023 - Rectificare buget -
» Disp nr.153 din 18.07.2023 - Modificare VMG -
» Disp nr.154 din 18.07.2023 - Modificare ASF -
» Disp nr.155 din 19.07.2023 - Acordare ASF -
» Disp nr.156 din 21.07.2023 - Convocare CL Probota. -
» Disp nr.157 din 25.07.2023 - Plata indemnizatie handicap Fustei M. -
» Disp nr.158 din 01.08.2023 - Plata indemnizatie handicap Leonte G. -
» Disp nr.159 din 07.08.2023 - Modificare ASF -
» Disp nr.160 din 07.08.2023 - Acordare ASF Zorici C. -
» Disp nr.161 din 07.08.2023 -Suspendare raport serviciu -
» Disp nr.162 din 17.08.2023 - Comisie evaluare oferte proiect Modernizare drumuri -
» Disp nr.163 din 17.08.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.164 din 17.08.2023 - Rectificare buget -
» Disp nr.165 din 18.08.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.166 din 21.08.2023 - Delegare semnare CVC Notariat -
» Disp nr.167 din 22.08.2023 - Plata indemnizatie persoana cu handicap Stoica Mariana -
» Disp nr.168 din 24.08.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.169 din 28.08.2023 - Desemnare expert tehnic cooptat proiect Modernizare Drumuri -
» Disp nr.170 din 30.08.2023 - Rectificare buget -
» Disp nr.171 din 30.08.2023 - Rectificare buget -
» Disp nr.172 din 01.09.2023 - Modificare dispozitie -
» Disp nr.173 din 04.09.2023 - Desemnare membru comisie solutionare cereri rectificare -
» Disp nr.174 din 01.09.2023 - Rectificare buget -
» Disp nr.175 din 08.09.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.176 din 13.09.2023 - Modificare dispozitie nr. 162 din 2013 -
» Disp nr.177 din 15.09.2023 - Acordare VMG Pojar Mariana-Andreea -
» Disp nr.178 din 15.09.2023 - Acordare VMG Poturu Petru-Ioan -
» Disp nr.179 din 15.09.2023 - Incetare VMG Raileanu Gheorghe -
» Disp nr.180 din 15.09.2023 - Incetare plata ASF Stoica Valentin -
» Disp nr.181 din 15.09.2023 - Incetare plata ASF Smantanica Anisoara -
» Disp nr.182 din 18.09.2023 - Suspendare raport serviciu Cuti Diana-Livia -
» Disp nr.183 din 21.09.2023 - Modificare ASF Leonte Valentin Dumitru -
» Disp nr.184 din 21.09.2023 - Modificare VMG Leonte Valentin Dumitru -
» Disp nr.185 din 22.09.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.186 din 28.09.2023 - Acordare ajutor de urgenta Dadu Elvira -
» Disp nr.187 din 29.09.2023 - Angajare Rotaru Adrian Augustin -
» Disp nr.188 din 29.09.2023 - Acordare stimulent educational -
» Disp nr.189 din 02.10.2023 - Incetare CIM Costachescu Maricel -
» Disp nr.190 din 02.10.2023 - Stabilire salariu minim brut -
» Disp nr.191 din 02.10.2023 - Stabilire salariu minim brut asistenti personali -
» Disp nr.192 din 05.10.2023 - Incetare ASF Ciobanu Andreea-Marina -
» Disp nr.193 din 05.10.2023 - Incetare ASF Ghimpu Diana-Ionela -
» Disp nr.194 din 05.10.2023 - Incetare ASF Farcas Petru -
» Disp nr.195 din 05.10.2023 - Modificare ASF Postolachi Constantin -
» Disp nr.196 din 05.10.2023 - Modificare ASF Stirbu Gheorghe -
» Disp nr.197 din 05.10.2023 - Incetare ASF Colomei Fanel -
» Disp nr.198 din 05.10.2023 - Incetare VMG Costachescu Petru -
» Disp nr.199 din 06.10.2023 - Incetare VMG Bidasca Cristian-Danut -
» Disp nr.200 din 06.10.2023 - Acordare ASF Zorici Ionela-Georgiana -
» Disp nr.201 din 11.10.2023 - Incetare plata indemnizatie handicap -
» Disp nr.202 din 11.10.2023 - Plata indemnizatie persoana cu handicap -
» Disp nr.203 din 16.10.2023 - Rectificare buget -
» Disp nr.204 din 19.10.2023 - Plat aindemnizatie persoana cu handicap -
» Disp nr.205 din 19.10.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.206 din 23.10.2023 - Incetare plata indemnizatie persoana cu handicap -
» Disp nr.207 din 23.10.2023 - Acordare VMG -
» Disp nr.208 din 24.10.2023 - Acordare VMG -
» Disp nr.209 din 24.10.2023 - Acordare VMG -
» Disp nr.210 din 24.10.2023 - Modificare ASF -
» Disp nr.211 din 24.10.2023 - Modificare ASF -
» Disp nr.212 din 27.10.2023 - Incetare plata stimulent ajutor incalzire -
» Disp nr.213 din 02.11.2023 - Incetare VMG -
» Disp nr.214 din 02.11.2023 - Incetare ASF -
» Disp nr.215 din 02.11.2023 - Incetare VMG -
» Disp nr.216 din 03.11.2023 - Incetare VMG -
» Disp nr.217 din 06.11.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.218 din 06.11.2023 - Incetare ASF -
» Disp nr.219 din 06.11.2023 - Incetare ASF -
» Disp nr.220 din 06.11.2023 - Incetare ASF -
» Disp nr.221 din 06.11.2023 - Incetare ASF -
» Disp nr.222 din 07.11.2023 - Plata indemnizatie persoana cu handicap -
» Disp nr.223 din 08.11.2023 - Rectificare act stare civila -
» Disp nr.224 din 10.11.2023 - Delegare semnare CVC -
» Disp nr.225 din 15.11.2023 - Modificare ROI -
» Disp nr.226 din 16.11.2023 - Incetare plata indemnizatie -
» Disp nr.227 din 17.11.2023 - Incetare ASF -
» Disp nr.228 din 17.11.2023 - Incetare CIM -
» Disp nr.229 din 21.11.2023 - Modificare disp salarii asistenti personali -
» Disp nr.230 din 22.11.2023 - Prelungire CIM Amarandi R. -
» Disp nr.231 din 22.11.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.232 din 22.11.2023 - Acordare ajutor incalzire -
» Disp nr.233 din 23.11.2023 - Plata indemnizatie persoana cu handicap -
» Disp nr.234 din 28.11.2023 - Incetare VMG -
» Disp nr.235 din 28.11.2023 - Incetare VMG -
» Disp nr.236 din 29.11.2023 - Delegare atributii achizitii -
» Disp nr.237 din 04.12.2023 - Prelungire CIM -
» Disp nr.238 din 05.12.2023 - Incetare CIM -
» Disp nr.239 din 11.12.2023 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.240 din 13.12.2023 - Desemnare persoana semnare CVC -
» Disp nr.241 din 18.12.2023 - Incetare plata indemnizatie handicap -
» Disp nr.242 din 18.12.2023 - Convocare CL -
» Disp nr.243 din 20.12.2023 - Convocare CL -
» Disp nr.244 din 22.12.2023 - Plata indemnizatie handicap -
» Disp nr.245 din 22.12.2023 - Convocare CL -
» Disp nr.246 din 27.12.2023 - Incetare plata indemnizatie handicap -
» Disp nr.247 din 27.12.2023 - Ajutor incalzire 4 luni -
» Disp nr.248 din 28.12.2023 - Stabilire salarii 2024 -
» Disp nr.1 din 03.01.2024 - Plaja de numere -
» Disp nr.2 din 03.01.2024 - Comisie inventariere patrimoniu -
» Disp nr.3 din 10.01.2024 - Angajare Pistol Loredana -
» Disp nr.4 din 11.01.2024 - Comisie receptie finala drum -
» Disp nr.5 din 12.01.2024 - Delegare atributii achizitii publice -
» Disp nr.6 din 15.01.2024 - Comisie receptie drumuri -
» Disp nr.7 din 15.01.2024 - Comisie receptie podete -
» Disp nr.8 din 16.01.2024 - Incetare stimulent energie -
» Disp nr.9 din 16.01.2024 - Incetare stimulent energie -
» Disp nr.10 din 18.01.2024 - Rectificare act stare civila -
» Disp nr.11 din 19.01.2024 - Convocare CL Probota -
» Disp nr.12 din 22.01.2024 - Stabilire ajutor incalzire -
» Disp nr.13 din 25.01.2024 - Rectificare act casatorie -
» Disp nr.14 din 25.01.2024 - Rectificare act nas̀¦tere -
» Disp nr.15 din 25.01.2024 - Rectificare act nas̀¦tere -
» Disp nr.16 din 25.01.2024 - Rectificare act deces -
» Disp nr.17 din 25.01.2024 - Rectificare act deces -
» Disp nr.18 din 25.01.2024 - Rectificare act casatorie -
» Disp nr.19 din 29.01.2024 - Plata indemnizatie persoana cu handicap -